Anna Maria Stichting

De Wittenstraat 73

Gesticht in 1894
Was bestemd voor: Alleenstaande vrouwen en echtparen.
Huidige bestemming: Normale huurwoningen.

Bijzonderheden: gedenksteen boven ingang.

Beschrijving hofje:

Dit van oorsprong Evangelisch Luthers hofje is door de gezusters Anna en Maria Insinger gesticht en draagt hun beider voornamen. Zij brachten het kapitaal bijeen voor de stichting van dit hofje en de Diaconie droeg bij in de exploitatiekosten. Het bestond uit 22 woningen, bestaande uit een kamer en een keukentje. Het bood vrij wonen aan 14 alleenstaande vrouwen en 8 echtparen.

Op 01-01-2001 is de stichting opgeheven, nadat het hofje was verkocht aan Woonmaatschappij Amsterdam, sinds 2008 Ymere. Alleen een gevelsteen boven de toegangsdeur herinnert nog aan dit voormalige hofje.