Hofjes in de Jordaan

In het begin van de 17de eeuw bij het ontstaan van de Grachtengordel en de Jordaan werden ook de eerste hofjes gesticht. Meestal gebeurde dat bij erflating, de erfgenamen kregen dan de opdracht om een hofje te stichten. En meestal ook om zelf als regent op te treden.

In enkele gevallen werd al bij leven een hofje gebouwd bijvoorbeeld door wat huisjes neer te zetten in de ‘achtertuin’ zoals bij het Anslo´s hofje.

Pas bij het overlijden van de stichter(s) kreeg het dan formeel de bestemming van hofje en een naam, doorgaans die van de stichter.