Hof van Parijs

Elandsstraat 158-178


Gesticht in 1858 Panden van 1903
Was bestemd voor: Arbeiders.
Huidige bestemming: Normale huurwoningen.

Bijzonderheden: Filantropische woningbouw, architect P.J. Hamer

Beschrijving hofje:
De huidige Elandsstraat werd voor het ontstaan van de Jordaan het Margrietenpad genoemd. Tussen de nummers 158-178 bevond zich een brede inham met de naam ‘Het Hof van Parijs’. De naam ‘t Hof van Parijs zou afkomstig zijn van een uithangbord dat daar in de 17e eeuw voor de ingang pronkte, om een herberg voor Franse vluchtelingen aan te duiden. In de negentiende eeuw was dit een binnenhof met dertig huisjes, te bereiken via de zogenoemde Boerengang. Een berucht miserabel slop, woonplaats van kleine negotieanten, morgensterren en kwartjesvinders, de allerarmsten dus en het wemelde er van het ongedierte.
In 1858 heeft P.C. van Eeghen het Hof van Parijs gekocht en dit laten opknappen. Hoewel verbeterd bleef het slop-karakter bestaan: een tiental inpandig gelegen huisjes waren via twee overbouwde gangen vanaf de Elandsstraat toegankelijk. In 1902 is alles door de inmiddels opgerichte Bouwmaatschappij ‘Concordia’* afgebroken en in 1903 met nog wat aangekochte panden herbouwd. Dit hofje behoort evenals het Constantiahofje, Concordiahofje Noord en Concordiahofje Zuid tot de zogenoemde filantropische woningbouw.
In 1917 zijn de woningen van deze maatschappij overgenomen door de gemeente.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn de woningen in het kader van de stadsvernieuwing gerenoveerd. Ze worden nu verhuurd door het in 1993 geprivatiseerde (voormalig Gemeentelijk) Woningbedrijf Amsterdam, dat sinds 2004 Ymere Wonen heet.

* Opgericht in 1864 uit de particuliere bezittingen van C.P. van Eeghen en Mr. H.S. van Lennep, die beiden nauw betrokken waren bij de ‘Vereeniging ten behoeve van de Arbeidersklasse’.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *