Concordiahofje Noord

Westerstraat 221-289

Gesticht in 1864
Was bestemd voor: Arbeiders gezinnen.
Huidige bestemming: Normale huurwoningen.

Bijzonderheden: Filantropische woningbouw, architect P.J. Hamer

Beschrijving hofje:
Dit hofje behoort evenals het Constantiahofje, Concordiahofje Zuid en het Hof van Parijs tot de zogenoemde filantropische woningbouw. Het werd gebouwd in opdracht van Bouwmaatschappij ‘Concordia’, opgericht in 1864 uit de particuliere bezittingen van Mr. H.S. van Lennep en C.P. van Eeghen. Van Lennep had daartoe in de voorliggende jaren percelen opgekocht in en om de Westerstraat, zoals Van Lennep dat had gedaan in de Elandsstraat. Daarnaast waren Van Eeghen zowel als Van Lennep, nauw betrokken bij de ‘Vereeniging ten behoeve van de Arbeidersklasse’.
In 1917 is dit hofje, met alle ernaast en erachter gebouwde woningen van Bouwmaatschappij Concordia, overgenomen door de gemeente en het geheel staat sinds 1973 op de monumentenlijst.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn de woningen in het kader van de stadsvernieuwing gerenoveerd. Ze worden nu verhuurd door het in 1993 geprivatiseerde (voormalig Gemeentelijk) Woningbedrijf Amsterdam, dat sinds 2004 Ymere Wonen heet.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *