Broenshofje

Boomstraat 52

Gesticht in 1851
Was bestemd voor: Protestantse alleenstaande vrouwen.
Huidige bestemming: Particulier eigenaar /bewoner.

Beschrijving hofje.
Dit hofje dateert van 1851 en is gesticht door mejuffrouw A.C. Broen. Het was bestemd voor zes Protestantse alleenstaande vrouwen die hier vrij woonden. Bij testamentaire beschikking in 1873 schonk zij dit hofje benevens een kapitaal aan de Vereniging tot ondersteuning van Minvermogenden, welke in 1878 het pand ernaast (54-56) lieten bouwen. Uit de rente van het kapitaal ontvingen de bewoonsters een uitkering, vrij brandstof, en met Pasen, Kerstmis en Sinterklaas en feestpakket. Het hofje beschikt over een klein binnenplaatsje, gelegen achter het naastgelegen pand. In 1995 is het hofje verkocht aan particulieren en geheel gerestaureerd, waaraan herinnerd wordt in een steen naast de deur. Boven de deur is nog steeds Broenshofje te lezen. Het huis staat inmiddels op de Monumentenlijst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *