Begijnhof

Spui 34-104 t/m 114

 

                               Het Begijntje

Gesticht vóór 1307
Was bestemd voor: Begijnen.
Huidige bestemming: Vrouwen.

Bijzonderheden: het oudste en grootste hofje van Amsterdam.

Het Begijnhof is het oudste en het grootste hofje van Amsterdam. Het bevat twee kerken, de Engelse Kerk en De Mirakel- of Begijnhofkapel. Onder de huisjes die het hofje vormen bevindt zich het ‘Houten Huys’. Dit stamt uit het midden van de vijftiende eeuw en is in 1888 bij de ‘restauratie’ verbouwd in de vorm zoals vroeger gebouwd werd. Samen met een houten huis op de  Zeedijk nr.1 behoort het tot de oudste huizen van Amsterdam. De geschiedenis van de begijnen begint rond 1150 toen vrouwen begonnen met een religieus leven, buiten alle ordeverband om. Zij hielden zich bezig met ziekenzorg en legden geen belofte af. De naam Begijnen is van een later datum, de oorsprong van de naam is nog steeds onduidelijk. Op het Begijnhof in Amsterdam beschikte iedere Begijn over een eigen woninkje of woonruimte waar ze haar eigen huishouden bestierde. Zij waren voor de stad van onschatbare waarde bij de verzorging van zieken in hun eigen woning en allerlei andere vormen van maatschappelijke hulpverlening. Door sommige Begijnen werd ook onderwijs gegeven aan kinderen die zij in de kost hadden en tot laat in de negentiende eeuw is er zelfs een soort schooltje geweest in een van de huisjes. Vrouwen konden als jong meisje toetreden tot het Begijnhof maar ook op latere leeftijd, bijvoorbeeld als zij weduwe waren geworden. Omgekeerd waren zij ook vrij om het hof weer verlaten, bijvoorbeeld om te trouwen. De Begijnen kwamen vaak uit gegoede en invloedrijke families. In 1950 woonden er nog tien Begijnen in huis ‘Bethanie’ en vormden tezamen ‘het Convent der Begijnen’ ook wel ‘Klooster van de Zusters van het Sacrement’ genoemd. Eind jaren zestig  verhuisden de drie overgebleven Begijnen naar het souterrain. Nadat in 1971 het laatste Begijntje was overleden, is in 1974 als eerbetoon aan alle Begijntjes een bronzen beeld van een Begijn geplaatst, in het kleine binnenhof nabij de ingang aan het Spui. In 1956 werd het Begijnhof officieel ondergebracht in een stichting. Na een omvangrijke restauratie in 1987 van het gehele hof, bestaat het nu uit 106 HAT woningen. Deze worden door de Stichting het Begijnhof verhuurd aan weduwen en ongehuwde dames, bij voorkeur katholiek, van boven de 30 jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *