Claes Claesz. Hofje

Eerste Egelantiersdwarsstraat 1-5 / Egelantiersstraat 18-54 / Tuinstraat 35-49

Gesticht in 1965
Was bestemd voor: zie bij Anslo´s Hofje en Zwaardvegershofje.
Huidige bestemming: Kunstenaars en studenten.

Bijzonderheden: Het complex beslaat éénderde Jordaan-blok en telt vier binnenplaatsen, onder andere die van het
voormalige Anslo´s Hofje en Zwaardvegershofje.

Beschrijving hofje.
Dat dit hofje in zijn huidige vorm tot stand is gekomen, is met name te danken aan het inzicht Geurt Brinkgreve, oprichter van Stichting Diogenes, maar misschien nog wel meer aan zijn uithoudingsvermogen.
Het begon allemaal met het pand Egelantiersstraat 52, het huis ‘met de schrijvende hand’, zo genoemd naar de gevelsteen, waar ooit de schoolmeester Wient woonde. Het huis stond te koop maar moest gerenoveerd worden. Als dit huis ‘gered’ kon worden, dan zouden in ieder geval op dit punt de saneringsplannen van de gemeente voor de Jordaan geen doorgang kunnen vinden. Het pand werd in 1955 aangekocht door Vereniging Hendrick de Keyser, met een gift van de heer Van Loon (van het Museum Van Loon). Voor de aankoop van een ander pand richtte Brinkgreve in 1960 de Stichting Diogenes op. Als tweede project liet deze stichting het oog vallen op het verlaten Anslo´s Hofje; wat Brinkgreve had gezien vanuit het huis met de schrijvende hand liet hem niet los. Dit zou een mooie plek kunnen zijn voor studenten. Een brief (1960) naar de laatst overgebleven regent bereikte deze te laat. Hij lag op zijn sterfbed en na zijn overlijden bleef het hofje onbeheerd achter. Het verzoek aan Gedeputeerde Staten om de bouwval te mogen restaureren en beheren werd afgewezen, om dat na onderzoek bleek dat er ook nog een vermogen bestond, dat overeenkomstig de wil van de stichter (1626) door zijn nakomelingen beheerd moest worden. We leven tenslotte in een rechtsstaat. Genealogisch onderzoek leverde drie nieuwe regenten op die door de kroon benoemd werden. Diogenes en de stichting Anlo´s Hofje richtten in 1965 samen de Stichting Claes Claesz. Hofje op, waarbij beide de in hun bezit zijnde panden inbrachten. Het vermogen van de Stichting Anslo´s Hofje vond een bestemming in participatie in de bouw van het bejaardentehuis Anslo- Eendracht aan de Overtoom.

In 1968 kon met de (binnen)bouw van het voormalige Anslo´s hofje worden begonnen, dat bestemd werd voor meisjesstudenten aan kunstonderwijs. Het woonhuis en de poort aan de Egelantiersstraat zijn gereconstrueerd aan de hand van een oude tekening. Wethouder Polak reikte in 1969 de eerste sleutel uit. Meer panden werden successievelijk aangekocht, waaronder het pand waar het allemaal mee begonnen was, het huis met de gevelsteen ‘de schrijvende hand’ dat de Vereniging Hendrik de Keyser wel aan de nieuwe stichting wilde overdoen. In de jaren daarop tot 1973 volgde herbouw en renovatie van de overige panden. De Stichting Diogenes heeft het beheer over de woningen, die worden verhuurd aan kunstenaars en studenten van kunstacademies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *