Catharinahofje

Overtoom 224

Gesticht in 1889 gebouw van 1906
Was bestemd voor: Vrouwen.
Huidige bestemming: Studerende vrouwen.

Bijzonderheden: tegeltableau in de poort met de tekst Soli Deo Gloria anno 1906.

Al tijdens hun leven hebben Gerrit Fikkert Jansz. en zijn zuster Alida Catharina Margaretha Fikkert dit hofje gesticht. Oorspronkelijk bestond het uit vier huisjes, gelegen achter de woonhuizen van de Egelantiersgracht. De toegang was een smalle gang, te bereiken onder de trap van de nummers 201/203 en 213/215 ook wel de Vierhuizengang genoemd. Deze naam was ontleend aan de vier identieke huizen aan de gracht. In 1906 verrees aan de toen net gedempte Overtoom het huidige Catharinahofje en kreeg een van de voornamen van de stichteres. Alida Fikkert die de erfgenaam van haar broer was, heeft de opening nog meegemaakt, een jaar later is ook zij overleden. Daarna is het hofje overgegaan in de nog steeds bestaande Stichting Het Catrarinahofje. Het bood vrij wonen aan elf vrouwen, aan wie tevens een uitkering werd verstrekt. Boven de poortingang bevond zich de regentenkamer, waar in vroeger jaren de regentes woonde, en van daaruit een goed zicht had op de bewoonsters. Bij de verbouwing in de tachtiger jaren van de vorige eeuw, is de regentenkamer omgebouwd tot extra woonruimte. De huisjes bevinden zich links achter het poortgebouw en daar tegenover is de tuin. Rechts van het poortgebouw is een huisje voor een beheerdersechtpaar. Een bijzonderheid zijn de beerputten die nog steeds bestaan en eens per jaar moeten worden geleegd. In de gang naar de vroegere regentenkamer hangen daarvan nog de ingelijste tekeningen. Het hofje biedt nu plaats aan tien studerende vrouwen, die gewoon huur betalen, en een beheerster die er met haar gezin woont.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *