Everdina de Lanoyhof

Van Hallstraat 51

Gesticht in 1882 gebouw van 1910
Was bestemd voor: Alleenstaande vrouwen boven de 50 jaar.
Huidige bestemming: Starters en studenten.

Beschrijving hofje:
Een mooi vierkant gebouw tussen de Bentinckstraat en de Clifforstraat heette oorspronkelijk Hofje der Remonstrantse Gemeente. Het werd in 1882 bij testament gesticht door Everdina de Lanoy, die daartoe een bedrag schonk aan de Remonstratse Gemeente. Daarbij had zij nauwkeurig aangegeven hoe het hofje er uit moest zien: twee verdiepingen plus een zolder hoog. Elke woning moest 20 vierkante meter groot zijn en tenminste drie kasten bevatten, waarvan één bij de bedstee, één voor grof aardewerk en één voor etenswaren, porselein en glas.
Het was bestemd voor 28 alleenstaande vrouwen van boven de 50 jaar, die hier vrij wonen genoten. Zij moesten echter wel over voldoende inkomen beschikken voor eigen onderhoud. De band tussen het hofje en de Remonstrantse Gemeente werd aan het eind van de vorige eeuw steeds losser. Eerst ging het beheer over naar de Everdina de Lanoystichting en weer later naar Stichting De Drie Hofjes, waaronder ook het Hofje Venetiae en het Suyckerhoff Hofje vallen. In 2001 werd het hofje verkocht aan woningcorporatie Het Oosten, die het achterstallig onderhoud op zich nam én zich verplichtte het hofje een ‘charitatieve bestemming’ te geven. Omdat er voor starters en studenten te weinig goedkope huurwoningen in Amsterdam zijn, werden zij ‘het goede doel’. In de woningen links van de hal wonen studenten van de HES, waarvoor met de Hogeschool een huurcontract is afgesloten. De woningen rechts van de hal worden verhuurd aan starters. Er is een gemeenschappelijke tuin, een fietsenkelder en iedere bewoner heeft een eigen berging op de grote zolder. De regentenkamer is ontruimd en alle kostbaarheden zijn elders ondergebracht.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *