Sophia Adriana Stichting

Nieuwe Herengracht 43

Gesticht in 1890
Was bestemd voor: N.H. vrouwen boven de 50 jaar.
Huidige bestemming: Particuliere eigenaren /bewoners.

Bijzonderheden: In de gevelsteen boven de deur is de oorsprong van dit hofje nog te lezen:

Op Verlangen van Jonkheer Augustus Pieter Lopez Suasso
Is dit huis verbouwd in 1882
Door Vrouwe S.A. de Bruyn
Douairière Jonkheer A.P.Lopez Suasso
Ter nagedachtenis van
Jonkheer Diego Lopez Suasso.

Beschrijving hofje:
De oorspronkelijke naam van dit hofje was Aug. Pieter Lopez Suasso-stichting, vernoemd naar de in 1877 overleden stichter. In 1940 is de naam veranderd in Sophia Adriana Stichting, de voornamen van zijn weduwe. Het was een algemeen Protestants hofje dat plaats bood aan acht Nederlands Hervormde vrouwen, waarvan er een katholiek mocht zijn, en een directrice. Aan het hofje is een klein achterhuis gebouwd, waardoor het niet beschikte over een tuin. De douairière Lopez Suasso stichtte uit naam van haar man niet alleen dit hofje, maar heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het Stedelijk Museum. Zij was een verwoed verzamelaarster van antieke inboedels. Zo kocht zij in 1887 de gehele inventaris van het ‘Broekerhuis’,* een met stijlkamers ingerichte villa aan de Amstelveenseweg 124 tegenover het Vondelpark. Tot deze inventaris behoorde onder meer de antiekverzameling van Aaltje Fregeres uit Broek in Waterland. Als haar woonhuis aan de Kloveniersburgwal** naast de Oudemanhuispoort te vol raakte, was er nog het huis aan de Nieuwe Herengracht. Na haar dood bleek zij haar gehele collectie, haar vermogen en de kunstverzameling van haar man, vermaakt te hebben aan de gemeente Amsterdam. Onder het beding dat de collecties openbaar tentoongesteld zouden worden. Het legaat heeft de bouw van het Stedelijk Museum bespoedigd en de collecties vormden de basis van het museum toen het in 1895 werd geopend. In 1963 nam het Amsterdams Historisch Museum het beheer van de collectie over.
In de tijd van Alings (1965) woonden er in het hofje nog acht vrouwen en een directrice, die hier vrij wonen genoten, naar een kerkelijke gezindheid werd niet meer gevraagd. Voor het huis was nog een afscheiding in gele klinkers, als teken van particulier eigendom. In 1972 is het pand gekocht door twee echtparen, die het sinds die tijd met hun gezinnen bewonen. Daarvoor heeft het een periode leeggestaan. Veel van de oorspronkelijke staat is bewaard gebleven, zoals een sleutelbord in de hal bij de opgang van de trap en de nummerplaatjes op de deuren.

* Het ‘Broekerhuis’ is kort na WO II afgebroken.
** Op de plaats van dit huis staan nu gebouwen van de UvA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *