Reinier Claeszenhof

Reinier Claeszenplein 1-59

Gesticht in 1933
Was bestemd voor: Vrouwen.
Huidige bestemming: Normale huurwoningen.

Bijzonderheden: de naam van de oorspronkelijke stichting is nog boven de ingang te lezen.

Beschrijving hofje:
De Stichting Gijsbert Bakker is ontstaan na het overlijden van Gijsbert Bakker (1755-1819) die op verschillende plaatsen inpandige huisjes had opgekocht en tot hofjes had bestemd. De zogenoemde Bakkershofjes of Bakkerhuisjes, die in 1924 wegens bouwvalligheid door de stichting zijn verkocht.*
In 1905 liet de stichting een huis bouwen in de Fokke Simonsstraat 1**, voor weduwen en ongehuwde rooms katholieke vrouwen, in 1933 een complex van 30 woningen voor vrouwen aan het Reinier Claeszenplein en in 1938 een complex woningen aan de Postjesweg 115***, voor echtparen en alleenstaande vrouwen.
Alle bezittingen van de stichting zijn in de loop der jaren verkocht. De Stichting Gijbert Bakker beheert sindsdien een fonds waarmee goede doelen worden gefinancierd, maar niet meer op het gebied van woonvoorzieningen.
Het pand aan de Fokke Simonsstraat is nu Budgethotel Euphemia. Alleen een steen boven de ingang met de data 1819-1905 herinnert nog aan de oorspronkelijke stichting.

Fokke Simonsstraat
Nieuw Vredenburgh Postjesweg

Na een renovatie in 1985 vormt het complex Postjesweg één geheel met verzorgingshuis Nieuw Vredenburgh. Een door Alings (1965) genoemde gedenksteen uit het vroegere Moenshofje, die naar de tuin zou zijn overgebracht, heb ik niet kunnen vinden. Niemand had de steen ooit gezien, die zal dus bij de renovatie wel zoek geraakt zijn.     Op termijn zal er aan de overkant, op de plaats van een voormalig klooster, een nieuw ‘Nieuw Vredenburgh’ worden gebouwd. Ironisch genoeg staat het deel van Nieuw Vredenburgh dat ooit tot de Stichting Gijsbert Bakker behoorde, op de monumentenlijst en blijft dus staan.
En dan het complex dat inmiddels Reinier Claeszenhof wordt genoemd. Het is in 1990 aan de gemeente verkocht, die het heeft opgeknapt en van de 40 éénkamerwoningen tweekamerwoningen heeft gemaakt. Later is het doorverkocht aan een woningstichting die is samengegaan met Eigen Haard. In het begin werd er nog wel de hand gehouden aan ouderenbeleid, maar tegenwoordig mag degene er wonen die boven aan de lijst staat.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *