De Nooteboome Uytkijk

Lijnbaansgracht 287

Gesticht in 1774
Was bestemd voor: Oudere vrouwen uit de familie.
Huidige bestemming: Moederannecasting.

Beschrijving hofje:

In 1722 kochten Jan en Fikko van Mekeren een stuk grond waarop zij een pakhuis lieten bouwen, dat in 1724 gereed was en de naam “De Nooteboome Uytkijk” kreeg. Jan van Mekeren, zoon en kleinzoon van de bouwers en enig erfgenaam, verwierf dit pakhuis in 1752. Samen met zijn tweede vrouw Johanna Margaretha Okhuysen besloot hij dit pakhuis tot hofje te bestemmen, na de dood van de langstlevende. Het moest in de eerste plaats bestemd zijn voor leden uit de familie Van Mekeren, Okhuysen en Van Liesvelt (de naam van zijn moeder) voor zover zij in armoede zouden geraken. Van Mekeren en zijn vrouw waren al sociaal werkzaam, hij als regent van het krankzinnigengesticht en zij als diacones van de N.H. Gemeente. Johanna stierf 1776 en in 1777 hertrouwde hij met Johanna Bontekoning, diacones van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis aan de Amstel. Samen met haar bepaalde Van Mekeren, dat zijn buitenhuis “De Eendracht” aan de Overtoom, eveneens na de dood van de langstlevende een hofje zou worden. Naast een kapitaal legateerde Van Mekeren drie huizen aan Raamgracht en de Kloveniersburgwal, om de hofjes van te bouwen en te onderhouden. Nog voor haar dood in 1789, heeft Johanna Botekoning opdracht gegeven tot de bouw van een Bestedelingenhuis aan de Nieuwe Herengracht, dat zij naliet aan de Diaconie der N.H. Gemeente. Boven de ingang is nog steeds de negen-regelige tekst te lezen die hieraan doet herinneren en tevens dat Jan van Mekeren hier de eerste steen heeft gelegd. Toen Van Mekeren twee jaar later op 73 jarige leeftijd stierf, kon uitvoering worden gegeven aan zijn laatste wil.
In de tijd van Alings (1965) woonden er in de Nooteboome Uytkijk nog altijd negen vrouwen die “hier hun wel onderhouden thuis vonden”. De Eendracht kon door allerlei verwikkelingen pas in 1801 in gebruik worden genomen. Vijf vrouwen en twee echtparen genoten er gratis kost en inwoning. Sinds 1799 stonden de beide stichtingen onder een bestuur. Toen De Eendracht aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw werd afgebroken, is ook de Nooteboome Uytkijk opgeheven. Sinds die tijd is het aanzien drastisch veranderd. Boven de nieuwe ingang op de hoek van het pand, is nog wel de oude gevelsteen te zien, ook al is de tekst niet meer leesbaar. Maar boven de vroegere ingang op de Lijnbaansgracht is nog altijd de naam van dit voormalige hofje te lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *