Hilmanhofje

Nieuwe Looiersstraat 146-150a

               Achterzijde met gevelsteen.

Gesticht in 1875
Was bestemd voor: Alleenstaande vrouwen bij voorkeur dienstboden.
Huidige bestemming: Begeleid wonen project.

Bijzonderheden: gevelsteen aan de achterzijde Fokke Simonszstraat.

Beschrijving hofje:
Oorspronkelijk heette dit hofje Willem Hendrik Hilmanstichting, genoemd naar het jong gestorven zoontje van de stichter. Johannes Hilman droeg het hofje direct na de stichting over aan de Diaconie van de Hervormde Kerk.
Het bestond uit 20 éénkamerwoningen, voor de helft gelegen aan de Fokke Simonszstraat, verbonden door een binnentuin. In de vleugel aan de Fokke Simonszstraat is een steen in de vorm van een lint aangebracht met daarin ‘Ter zijner nagedachtenis’. Het hofje was bestemd voor alleenstaande vrouwen, die minstens tien jaar lid van Hervormde Gemeente moesten zijn. Maar de voorkeur werd gegeven aan dienstboden, die door gebreken of ouderdom, niet meer in staat waren om in hun onderhoud te voorzien, van respectievelijk 30 en 45 jaar oud. Behalve vrij wonen werd zonodig een uitkering verstrekt.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw, was er geen animo meer voor dit hofje en woonden er studenten. Enige tijd geleden heeft de Diaconie het hofje gerenoveerd en weer een sociale bestemming gegeven. Er zijn drie driekamer appartementen, waarvan er een bewoond wordt door de huismeester. De overige éénkamerwoningen worden verhuurd aan een begeleid wonen project. Volgens Alings (1965) ligt dit hofje op de plaats waar eens de inpandige huisjes stonden aan de Zwavelstokkengang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *