Looyershofje

Nieuwe Looiersstraat 20-40

Gesticht in 1828/29
Was bestemd voor: N.H. alleenstaande vrouwen boven de 50 jaar.
Huidige bestemming: Studenten.

Bijzonderheden: diverse gevelstenen.

Beschrijving hofje:
Dit hofje is gesticht door Jonkvrouwe Anna Maria Elisabeth Elias (1791-1861), die zelf op 7 juni 1828 de eerste steen heeft gelegd. Gedurende meer dan 25 jaar heeft zij het beheer over het hofje gevoerd. Het was bestemd voor 20 alleenstaande vrouwen van boven de 50 jaar, die in eigen onderhoud moesten voorzien. Naast vrij wonen kregen de bewoonsters op de verjaardag van de stichtster 4 april ‘koekengeld’ en twee keer per jaar geld voor turf, 10 kilo boter en 25 porties grutterswaren. Bij het 25 jarig bestaan maakten de bewoonsters een loflied op de stichtster waarvan de eerste vier regels luidden:

Heil zij U, o Eedle Jonkvrouw!
Heil zij U op ´t plechtig feest,
Nu gij vijf en twintig jaren
Hier de Schutsvrouw zijt geweest.

Het hing in het kerkje boven de poort waar de bewoonsters op zondag ter kerke gingen.
In 1941 is de helft van de woningen verbouwd, waarbij sanitair en CV werd aangebracht. De bedsteden werden uitgebroken en er kwam een keukentje bij. Ter gelegenheid daarvan is een gevelsteen aangebracht van Cor van Kralingen, voorstellende een pelikaan die haar jongen voedt met eigen bloed, symbool van de zich zelf opofferende liefde. De huisjes aan de achterzijde van het hofje kijken uit in de Fokke Simonszstraat.
In 1968 is het hofje overgenomen door studentenhuisvesting. De oude dames die er nog woonden mochten blijven zolang ze wilden, de laatste is in 1971 vertrokken. In 1983 is het hofje gerenoveerd en zijn de huizen aan de straat en het kerkje erbij getrokken. Van de 29 ontstane woningen zijn er een aantal zelfstandig, de overige hebben een gezamenlijke woonkeuken. In 2003 is het hofje overgenomen door woningstichting De Key, die de woningen verhuurt aan studenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *