Van Limmikstichting

Nieuwe Keizersgracht 1a

                               Achterzijde

Gesticht in 1895
Was bestemd voor: Echtparen en alleenstaande mannen.
Huidige bestemming: Kerkelijk bureau.

Beschrijving hofje:
Dit hofje is gesticht door Nicolaas Jacobus van Limmik en zijn schoonzuster, de weduwe P. van Limmik-Borghout. Het bestond uit elf woningen voor echtparen en vijftien woningen voor alleenstaande mannen, meestal weduwnaars uit de afdeling voor echtparen. Naast vrij wonen werd zonodig maandelijks een uitkering verstrekt uit de rente van een daartoe afgezonderd kapitaal. Nicolaas van Limmik was 25 jaar diaken en 24 jaar kerkmeester van de Hervormde Kerk, waaraan hij zijn hart had verpand. Zijn dochter Anna Maria is tot haar dood in 1904 nauw bij het hofje betrokken geweest. De erfgenamen hebben het hofje in 1921 overgedragen aan de diaconie. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was er geen belangstelling meer voor het hofje en is het omgebouwd tot gedeeltelijk kantoor en gedeeltelijk woonruimte voor de verpleegkundigen van het nabij gelegen verpleeghuis Amstelhof, eveneens van de diaconie. In 2008 verdwijnt de Amstelhof en wordt Hermitage aan de Amstel. Alle overige gebouwen aan het Amstelhofterrein, krijgen vanaf 2006 een Diaconale bestemming. De Van Limmikstichting wordt het kerkelijk bureau van de Protestantse Kerk van Amsterdam en De Schinkelkerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *