Lutherhof

Staringplein 9

Gesticht in 1909
Was bestemd voor: Lutherse vrouwen en echtparen boven de 40 jaar.
Huidige bestemming: Ouderen boven de 55 jaar.

Bijzonderheden: Oude gevelstenen uit het Konijnenhofje.
Het gebouw staat op de Rijksmonumentenlijst.

Beschrijving hofje.
Dit hof had twee voorgangers, het Konijnenhofje in de Konijnenstraat uit 1670 en het Zwaardvegershofje in de Tuinstrat uit 1738.* Beiden hofjes werden verlaten toen in 1909 het Evangelisch Luthers Diaconiehof, zoals het toen heette, zijn deuren opende. Het bestond uit 67 voornamelijk eenkamerwoningen met keuken en zolder, en enkele met twee kamers bestemd voor echtparen, waaronder een conciërge echtpaar. De 70 bewoners die in eigen onderhoud moesten voorzien, genoten vrije woning en af en toe iets extra´s. In de tijd van Alings (1965) was aan deze situatie nog nauwelijks iets veranderd. Bij het 60 jarig bestaan van het hof in 1969, werd door de Diaconievergadering een lift geschonken die, zo blijkt uit een rapport van het bestuur, al in 1934 wenselijk werd geacht, “Van onze bewoonsters is meer dan 3/5 deel de zeventig reeds gepasseerd en een aantal daarvan valt het trappen loopen zeer moeilijk, dikwijls ook dan, wanneer zij overigens nog een redelijke gezondheid genieten.”

Aan het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw, voldeed het hof niet meer aan de bestaande eisen en stonden een aantal woningen leeg. De leeftijdseis van 40 jaar werd tijdelijk opgeheven en met de VU werd een huurovereenkomst gesloten, zodat er tot een op handen zijnde renovatie, meisjesstudenten konden wonen. In 1984 na de viering van het 75 jarig bestaan, werd begonnen met een ingrijpende renovatie. De 70 woningen werden samengevoegd tot 60, waarvan 44 eenkamer- en 16 tweekamerwoningen met eigen wc en douche. De achterste laagbouwvleugel bevatte oorspronkelijk een lijkenkamer, een ziekenkamer en een badhuis, die respectievelijk een gezamenlijke wasruimte en twee logeerkamers zijn geworden. In 2003 zijn daar nog negen driekamer appartementen aan toegevoegd, waarop het hof bijzonder trots is. Vanuit Lutherse fondsen en met financiële steun van de Stadsdeelraad Oud West, konden de zolders hiertoe worden omgebouwd. De Stadsdeelraad heeft er ook voor gezorgd dat het gebouw sinds 2000 op de Rijksmonumentenlijst staat.

Het hof is in de eerste plaats bedoeld als een beschermde woonvorm voor ouderen boven de 55 jaar, die voorrang hebben bij toewijzing. Maar bij gebrek hieraan wordt er ook aan studenten verhuurd en deze moeten in geval van nood hulp bieden, wanneer de conciërge niet aanwezig is. Er is een 24 uurs bewaking, van 9 tot 22 uur met een aantal parttime portiers, daarna gaat de deur op het nachtslot, waarvan de bewoners uiteraard een sleutel hebben. ´s Nachts is het huismeestersechtpaar verantwoordelijk. De meeste ouderen beschikken over een alarm systeem. De oudste bewoonster is 98 jaar en heeft af en toe wat extra aandacht nodig, maar weet nog heel goed wat zij wil, géén interview bijvoorbeeld. Kandidaten die Luthers zijn genieten de voorkeur, maar ook dit is al lang geen eis meer. Bij een toelatingsgesprek met het bestuur is de aandacht meer gericht op de vraag of iemand in het hof past. Er zijn huisregels, de ‘Huisorde’ genoemd, die regelmatig worden aangepast aan de tijd. Bij overtreding van deze regels worden bewoners hierop aangesproken
Uit een aantal daarvoor bestemde legaten wordt één maal per jaar een levensmiddelenpakket verstrekt, ook al hebben de meeste bewoners dit niet meer nodig. En een maal per jaar is er een gezamenlijke maaltijd met het bestuur, waarbij het eten wordt verzorgd door de Wittenberg. Het kerstfeest wordt nog traditioneel gevierd in de regentenkamer, maar daar maakt maar een beperkt aantal bewoners gebruik van. Door de bewoners wordt er wel eens een spelletjesavond of een tuinavond georganiseerd, maar de tuin is niet bedoeld voor privé feesten of om te barbecuen. Het hof is eigendom van de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam en daarnaast is er de Evangelisch Lutherse Stichting De Lutherhof, die over het beheer en de verhuur gaat. Er wordt een normale huurprijs gevraagd, inclusief service, water, gas, stroom etc. waarover aan het eind van het jaar een afrekening volgt. Buiten het beheerdersechtpaar wonen er 65 mensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *