Magdalena Hodshonhof

Nieuwe Keizersgracht 1b

Achterzijde

Gesticht in 1876

Was bestemd voor: 12 echtparen boven de 50 jaar.
Huidige bestemming: Onderdeel van de Diaconie.

Bijzonderheden: architect P.J. Hamer.

Beschrijving hofje:
Dit hofje is gesticht door baron Staalman, die het de naam van zijn moeder gaf. Het bestond uit 12 kamers met keuken, voor even zovele echtparen van boven de 50 jaar. Tien daarvan moesten tenminste vijf jaar lid zijn van de Hervormde Gemeente en twee van de Waals Hervormde Gemeente. Naast vrij wonen werd zonodig maandelijks een uitkering verstrekt, uit een door de stichter verleend kapitaal. Het hofje werd vermaakt aan de Diaconie van de Hervormde Kerk. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was er geen belangstelling meer voor dit hofje en woonden er verpleegkundigen van het nabijgelegen verzorgingshuis Amstelhof, ook eigendom van de Diaconie. In 2008 verdwijnt de Amstelhof en wordt Hermitage aan de Amstel. Alle overige gebouwen aan het Amstelhofterrein, waaronder het Magdalena Hodshonhof krijgen vanaf 2006 een Diaconale bestemming.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *