Molenpage Stichting

Vossiusstraat 13

Gesticht in 1922
Was bestemd voor: Protestantse vrouwen boven de vijftig.
Huidige bestemming: Vrouwen.

Beschrijving hofje:
Dit hofje is bij testament gesticht door Hendrina Maria Molenpage, die hiertoe een huis naliet aan de Nicolaas Witsenkade. Het kantoor van de Heineken Brouwerijen zat daar vlaknaast en wilde dit pand graag voor de uitbreiding van kantoorruimte. Heineken kocht het pand aan de Vossiusstraat en vervolgens heeft er een ruiling plaatsgevonden. In de hal hangt een tableau waarop de ingebruikname van het huis staat aangegeven: 1 november 1922. In het trappenhuis hangen de portretten van Mw. Molenpage en haar echtgenoot Jacob Gritters.
Het was bedoeld voor zeven oudere protestante vrouwen en een suppoostin, die de benedenverdieping bewoont. De eerste-, tweede- en derde verdieping, boden plaats aan elk twee vrouwen en de zolder aan één bewoonster. De andere helft van de zolder is een gemeenschappelijke was- en opbergruimte. Inmiddels zijn bij twee verdiepingen de ruimtes samengevoegd waardoor het nu plaats biedt aan zes vrouwen, inclusief de suppoostin. Wanneer er een kamer of etage vrij komt, is de suppostin in eerste instantie belast met de toewijzing. Zij is verantwoordelijk voor het zoeken naar en goedkeuren van een nieuwe bewoonster. Meestal gaat dit via via of door een advertentie in het kerkblad. Van Protestantse huizen zijn is geen harde eis meer, er wordt meer gelet op een overeenkomstige levensvisie en daarnaast of iemand hier past. Daarna komt het bestuur langs voor een gesprek met de kandidate en het geven van de officiële goedkeuring. Er zijn nog wel reglementen, maar die verschillen niet (meer) van de normale regels die gelden voor bewoning van een gezamenlijk huis. Er is een goed contact tussen de bewoonsters en met de suppostin, maar er zijn geen gezamenlijke activiteiten. Vroeger was er nog wel eens iets extra´s voor de bewoonsters zoals een kerstmaaltijd, maar dit is al jaren geleden afgeschaft. De bewoonsters betalen een normale huurprijs, alleen de suppostin woont in ruil voor haar diensten nog gratis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *